POSTER VE SÖZLÜ BİLDİRİLERBildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi : 5 Mayıs 2024

Poster ve Sözlü Bildiriler
Kongremizde poster ve sözlü bildirimler kabul edilecektir. Bildiri gönderimi web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 5 Mayıs 2024. Poster ve sözlü bildiriler ilk başvurudaki Türkçe ve İngilizce özet hallleri ile basılacaktır. Tam metin bildiri alınmamaktadır. Derlemeler sadece poster olarak kabul edilecektir.

Bildiri hazırlanırken yazarların dikkat etmesi gereken kurallar
Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan sunumu yapacak kişinin kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Bildiri özetlerinin kongre web sitesi https://yoneticihemsirelerkongresi.com/ (digiAbstract Bildiri Gönderim Sistemi ile) online gönderilmesi tek geçerli bildiri özeti gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta, posta, kargo vb. yollarla gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Online bildiri özeti gönderme sistemi digiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

Bildiri Gönderim Kuralları :
 1. Özetler “digiAbstract” bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır. Bu nedenle font büyüklük ve tipi sistem tarafından ayarlanacaktır.
 2. Bildiriler Türkçe ve İngilizce özet olarak yüklenecektir.
 3. Yazar adları yazılırken soyadından sonra bir boşluk bırakarak adın ilk harfleri noktasız ve yan yana yazılmadır. (Örneğin; Nuhoğlu A.)
 4. Adlarda akademik ünvan kullanılmamalıdır.
 5. Yazarların çalıştıkları kurumların adları ve bulunduğu şehir mutlaka belirtilmelidir. Uzun adresler ve ünvan yazılmamalıdır. (Örneğin; Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul)
 6. Çalışma özet içeriğinde çalışmanın yapıldığı kurum ismi yazılmamalıdır. Örneğin; Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi" yerine "Hastanemiz" şeklinde kullanılmalıdır.
 7. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır. (kısaltmalar istisnadır)
 8. Sunum şekli “Sözel” olarak seçilmelidir.
 9. Özet/ abstractta, çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntılarıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 10. Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizcede aşağıdaki bölümlere göre ayrılmalı ve özet içerisinde bu başlıklar satırbaşlarına BÜYÜK HARF ile yazılmalıdır.
  Sözlü (Araştırma) ve Poster (Araştırma) Bildirileri :
  ○ GİRİŞ ve AMAÇ/ INTRODUCTION and AIM
  ○ YÖNTEM/ METHOD
  ○ BULGULAR/ RESULTS
  ○ TARTIŞMA ve SONUÇ/ DISCUSSION and CONCLUSION
  Sözlü (Olgu) ve Poster(Olgu) Bildirileri :
  ○ AMAÇ/ AIM
  ○ OLGU/ CASE
  ○ SONUÇ/ CONCLUSIONS
 11. Özet Türkçe metinde 300, İngilizce metinde 400 kelimeyi geçmemelidir.
 12. digiAbstract modülü üzerinden gönderilen özetlerde düzeltme yapılmayacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 13. Bildiri özetlerinde tablo, şekil, grafik ve benzeri ekler kabul edilmemektedir. Bu şekilde ekleme yapılan özetlerde bulunan ekler basım evresinde kitapçıkta yer almayacaktır.
 14. Hakemler tarafından revizyon istenen bildirilerin yazarlarının en geç bir hafta (7 gün) içinde düzenlenmiş yeni metni sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Dikkat edilecek hususlar:
 • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
 • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için;
  Arkadyas Bilişim Hizmetleri ile info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
Bildirilerin Değerlendirilmesi:
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad / soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirilmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.