ANA KONULAR
ANA TEMA
“Hemşirelikte Kaynak Yönetimi”
ALT TEMALAR
1. İnsan Kaynağının Yönetimi
2. Hemşirelikte Maliyet ve Bütçe Yönetimi
3. Malzeme ve Stok Yonetimi
4. İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi
5. Atık Yönetimi
6. Kaynak Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
7. Kaynak İsrafının Önlenmesi
8. Hemşirelikte Yönetime İlişkin Diğer Konular