Değerli Kongre Katılımcıları; 

 

YÖHED olarak düzenlediğimiz “1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi”ne katılımınız için çok teşekkür ederiz.

Kongrede yer alan her bir bildiri oturumu beş öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiş olup yapılan değerlendirmeler birleştirilerek puan ortalamaları üzerinden ve  kongre temasına uygunluk, araştırma yöntemi ve hemşirelik yönetimine katkı açısından yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda aşağıda belirtilen 3 bildiri ödüllendirilmiştir.  Ödül alan bildiri sahiplerine ödül belgeleri çevrim içi ortamda iletilecektir.

ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER

1. Olan Bildiri

Hemşirelerin, Afet Hemşireliği Yönetimi ile İlgili Yetkinlik Düzeylerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Hande Demirtaş, Serap Altuntaş

2. Olan Bildiri

 COVID-19 Salgınının Hemşirelik İmajına Etkisi
Begüm Yalçın, Nilgün Göktepe,  Ayda Kebapçı

3. Olan Bildiri

 Salgında Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler Ölçeği: Bir Karma Desen Çalışması
Hilal Kuşcu Karatepe, Tuğba Öztürk Yıldırım, Hanife Tiryaki Şen

Değerli katılımcılar,

Değerli Katılımcılar,

Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED) olarak 27-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirecek olduğumuz ve ana teması “Hastanelerde Olağanüstü Durumların Yönetimi” olarak belirlenen “I. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi”ne sizi davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız.

Derneğimizin ilk kez düzenlediği bu kongrenin amacı; özellikle yönetici konumda görev yapan hemşire meslektaşlarımızı ve bu alanda akademik çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, ulusal düzeyde yaşanan sorunlarımızı bilimsel bir ortamda tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, ayrıca her iki alanda da genç meslektaşlarımızın yetişmesine katkı sağlamaktır.

Dernek olarak bu kongrenin geleneksel hale gelmesi ve hemşirelik hizmetleri yönetiminin uygulama ve eğitim aşamalarında görev alan meslektaşlarımızın buluşma noktası olması için çaba göstermekteyiz. Kongremizde hemşirelik yönetiminin bilimsel gelişimine katkı sağlayan
kıdemli hocalarımızı genç meslektaşlarımıza tanıtarak, rol model olmalarını desteklemek amacıyla ilk kongremizin onursal başkanı olarak Sayın Prof. Dr. Gülten Uyer hocamızı belirledik. Daha sonraki kongrelerimizde de bu alana emek vermiş diğer kıdemli hocalarımızı
sizlerle buluşturmayı planlamaktayız.

Kongre ana teması kapsamında öncelikle afet yönetimi, kriz yönetimi, risk yönetimi, salgın yönetimi, savaş ve kitlesel yaralanmalar ile hemşirelik yönetimine ilişkin diğer başlıkları içeren araştırma ve olgu sunumlarının sözel bildiri olarak kabul edilmesi planlanmıştır.

Kongreye gönderilecek makaleler bilimsel kurulun değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecek olup yapılan değerlendirme sonucu en başarılı bulunan 10 makalenin, derneğimizin yayınladığı ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi” nde hakemlik sürecinden geçirildikten sonra yayınlanması planlanmaktadır.

Kongremizin hemşirelik yönetimine ilişkin özellikle son bir yıldır yaşadığımız Covid-19 Salgınının yarattığı kriz sürecine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına ortam oluşturarak, yeni bakış açıları ve kazanımlar sağlayacağını umuyoruz. Siz değerli katılımcılarımızın katkılarıyla kongremizin bilimsel açıdan daha da zenginleşeceğini ve fark yaratacağımızı düşünmekteyiz.

Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu olarak, tüm yönetici hemşirelerimizi ve yönetim eğitiminde görev alan öğretim elemanlarını bu ilk kongremize davet ediyor, hep birlikte bir arada olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla.

Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ülkü Baykal

Keşfet

Kongre Düzenleme Kurulu

Aşağıdaki konularda sizlere destek olacaktır:

Kayıt

ooo

Kongre için erken ve geç kayıt dönemleri bulunmaktadır. Lütfen bu tarihlere dikkat ediniz.

Katılım Ücretleri

Katılım ücretleri;
- Üye: 150 TL
- Diğer: 200 TL
- Geç kayıt: Üye 200 TL,
Diğer 250 TL

Kayıt

Bildiri

ooo

Araştırma ve olgu sunumları sözel bildiri olarak kabul edilecektir.

Konu Alanları

Kongre Konu Alanları;
-Afet Yönetimi (Deprem, sel, iklim değişikliği vb doğal afetler) - Kriz Yönetimi -Salgın Yönetimi - Savaş ve Kitlesel Yaralanma - Risk Yönetimi - İnsan Kaynakları Yönetimi - Liderlik - Hemşirelikte Yönetime İlişkin Diğer Konular

Teknik Destek

ooo

Kongrenin hazırlık sürecinden tamamlanmasına kadar geçen tüm süreçte mesai saatleri içerisinde teknik hizmet desteği sunmaktayız.

Aklınıza Takılan Tüm Sorular İçin

İletişim formumuzu kullanabilirsiniz.

İletişim
1 +
Katılımcı
1
Konu Başlığı
1 %
Memnuniyet
1 %
Destek

ONURSAL BAŞKAN: Prof. Dr. Gülten Uyer
KONGRE BAŞKANI: Prof. Dr. Ülkü Baykal

KONGRE SEKRETERYASI
Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
Öğr. Gör. Osman Bilgin
Araş. Gör. Serkan Güngör
Uzm. Hem. Emel Gümüş
Uzm. Hem. Şehriban Serbest


KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ülkü Baykal
Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
Doç. Dr. Emine Türkmen
Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Göktepe
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın
Dr. Hanife Tiryaki Şen
Öğr. Gör. Osman Bilgin
Araş. Gör. Serkan Güngör
Uzm. Hem. Devrim Eren Tekin
Uzm. Hem. Emel Gümüş
Uzm. Hem. Şehriban Serbest
Uzm. Hem. Çağlar Yılmaz Başulaş

Aklınıza Takılan mı var?

Kongre ile ilgili aklınıza takılan tüm sorularınızı bizlere iletebilirsiniz.

Tüm sorularınız 24-48 saat arasında yanıtlanacaktır.

Kongre Alt Temaları

Afet Yönetimi (Deprem, sel, iklim değişikliği vb doğal afetler)
1
Kriz Yönetimi
2
Salgın Yönetimi
3
Savaş ve Kitlesel Yaralanma
4
Risk Yönetimi
5
İnsan Kaynakları Yönetimi
6
Liderlik
7
Hemşirelikte Yönetime İlişkin Diğer Konular
8

DERNEK ÜYELİĞİ

Yönetici Hemşireler Derneği

Henüz kayıt olmadıysanız lütfen ilinizdeki temsilciler aracılığıyla ya da Yönetici Hemşireler Derneği web sitesi aracılığıyla kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.