BİLİMSEL PROGRAM
09 Eylül 2023, Cumartesi
10:00-10:30 Açılış Konuşmaları
10:30-12:00 Konferans - 1
Oturum Başkanları: Şeyda SEREN İNTEPELER, Yasemin AKBAL ERGÜN


Hemşirelik Bakımının Yönetimine Kavramsal Bakış ve Uygulamada Kullanılan Modeller
Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU, Gülseren KOCAMAN
12:00-13:00 YEMEK ARASI
13:00-14:00 Panel 1: Hemşirelik Bakım Yönetiminin Dinamikleri
Oturum Başkanları: Serap ALTUNTAŞ, Hilal KUŞCU KARATEPE


İnsan Odaklı Bakım Anlayışının Geliştirilmesi
Serap İLERİ

Hemşirelik Sürecinin Önemi ve Bakımın Planlanması
Esra UĞUR

İnsan ve Maddi Kaynakların Yönetimi
Emine TÜRKMEN

Hemşirelik Bakımının Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi
Ebru ÖZEN BEKAR

Soru ve Yanıtlar
14:00-14:15 KAHVE ARASI
14:15-15:15 Panel 2: Bakımın Yönetimindeki Sorunlarımız ve Önerilerimiz
Oturum Başkanları: Hatice ULUSOY, Serap SÖKMEN


Hemşirelik sürecini hasta bakımında nasıl daha etkili kullanabiliriz?
Devrim EREN TEKİN

Hemşirelik bakım davranışını nasıl değiştirebiliriz?
Ebru Melek BENLİGÜL

Bakımı nasıl etkili denetleyebiliriz?
Nuray ÇAKMAK
15:15-15:30 KAHVE ARASI
15:30-18:00 Serbest Bildiriler - 1 (SS-01 / SS-15) - SALON-A
Oturum Başkanları: Fahriye VATAN, Tuğba YEŞİLYURT


SS 01 Hemşirelerin Teach Back (TB) Yöntemi Kullanımı Algılarının Değerlendirilmesi ve Davranışa Etkisinin İncelenmesi
Behiye Çetin
SS 02 Hemşirelerin Bakım Sırasında Yaşadıkları Olumsuz Duygular ve Baş Etme Deneyimleri
Çiğdem Şahin
SS 03 Hastanelerde Kullanılan Hemşirelik Bakım Sunum Yöntemlerinin Belirlenmesi
Devrim Eren Tekin
SS 04 Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Bakım Sunum Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma
Nermin Uyurdağ
SS 05 Hipertansif Atak Yaşayan Hastaya Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Yönetilen Hemşirelik
Meltem Tabakçıoğlu
SS 06 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Elektronik Hemşirelik Bakım Planının Uygulanması: Hemşirelerin Deneyim ve Görüşlerinin Niteliksel Olarak İncelenmesi
Nazlıhan Efe Sayan
SS 07 Kemoterapi Alan Kanser Hastalarının Bakım Yönetiminde Müzik Terapisi: Bulantı Kusma Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Rabia Tülübaş
SS 08 El Hijyeni Gözlem Süresinin Uzatılmasının Hawthorne Etkisine ve El Hijyeni Uyum Oranına Etkisi
Gülfer Özgür
SS 09 Hemşirelerin Basınç Yarası Önlemede Bilgi Düzeyi İle Basınç Yarası Önleme Sürveyansına Uyumun Belirlenmesi
Gülşah Yılmaz
SS 10 Sorumlu Hemşire Modülü Çalıştayı: Bir Şehir Hastanesi Örneği
Dilek Özdemir Ürkmez
SS 11 Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Esra Kara
SS 12 Tıp Merkezimizde Ozon Terapisi Tedavisi Alan Hastalarda Ozon Tedavisinin Yaşam Kaliteleri Üzerine Etkisi
Oğuzhan Çavuş
SS 13 Pankreas Cerrahisinde Koordinatör Hemşirelik Uygulaması; Özel Bir Hastanede Koordinatör Hemşirenin Deneyimleri
Özge Gonce
SS 14 Holep Operasyonu Sonrası Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Tuğçe Tüylüoğlu
SS 15 Yönetici Hemşireler İçin Yönetsel Etik İlke ve Davranışlar: Delphi Method
Güzin Ayan
15:30-18:00 Serbest Bildiriler - 2 (SS-16 / SS-30) - SALON-B
Oturum Başkanları: Şehrinaz POLAT, Semanur Kumral ÖZÇELİK


SS 16 Hemşire Kayıtları ile İlgili Yaşanan Sorunlar: Kesitsel Ve Retrospektif Bir Araştırma
Hande Demirtaş
SS 17 58 Yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi
Şule Nur Kavak
SS 18 Büyük Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Hemşirelik Bakımı Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Aynur Kaya
SS 19 Hemşire İnsan Gücü Planlamada Hasta Sınıflandırma Sistemi ve İş Yükü Analizi: Sistematik Derleme
Cansu Karakoç
SS 20 Türkiyede'ki Hemşirelik İnsan Gücünün Bölgesel Dağılımının 2002-2021 Yılları Arası Mekansal Analizi
Tangül Aytur Özen
SS 21 Hemşireler ve Hemşirelik Öğrencilerinde Beyin Göçü: Sistematik Derleme
Serpil Subaşı Çağlar
SS 22 Covid-19 Salgınında Hemşirelik; Stres, Motivasyon ve İş Doyumu
Ercan Yazıcı
SS 23 Türkiye’de Organ Nakli Koordinatörlüğü: Deneyimler ve Zorlaştıran Faktörler
Kübra Bağcı Derinpınar
SS 24 Yönetici Hemşirelerin Liderlik Davranışlarının Yoğun Bakım Hemşirelerinin Meslek İçi İş Birliği Algıları Üzerine Etkisi: TanımlayıcıKesitsel Bir Araştırma
Aleyna Özçelik
SS 25 Klinik Liderlik İhtiyaç Analizi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirliği
Müzelfe Bıyık
SS 26 Hemşirelerin Takım Liderliği ve Takım İletişimi Algılarının İş Doyumuna Etkisi
Semanur Kumral Özçelik
SS 27 Hemşirelikte Kalite İyileştirme Tutum Ölçeği’nin Psikolinguistik ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Ayşe Çiçek Korkmaz
SS 28 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kalite Algılarının Belirlenmesi
Hava Gökdere Çinar
SS 29 Hemşirelik Süreçlerinde Kalite Yönetimi Örneği: Süreç Kontrolleri
Sanem İşcan
SS 30 Sağlık Çalışanlarında Savurgan Davranışlara Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Seda Tuğba Baykara Mat
15:30-18:00 Serbest Bildiriler - 3 (SS-31 / SS-45) - SALON-C
Oturum Başkanları: Handan ALAN, Şeyda SAYDAMLI


SS 31 Kalp Retransplantasyonu Yapılan Hastada Yoğun Bakım Sürecince Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
Melek Aydın
SS 32 Yanıkla Gelen Hastada Hemşirelik Bakımı ve Hasta Sonuçları: Olgu Sunumu
Deniz Çilem Öz
SS 33 Karşılanamayan Hemşirelik Bakımının Hemşireye Güven ve Bakım Memnuniyeti ile İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Ayşe Karadaş
SS 34 Hasta Memnuniyetinde Özel Bir Model: Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS), Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Sistemlerinin Tüketici Değerlendirmesi
Ayşegül Bayram
SS 35 Bir Kamu Hastanesinin Elektronik Hemşirelik Bakım Planına Geçişi: Hemşirelerin Değişim Sürecindeki Deneyimleri ve Değerlendirmeleri Üzerine Nitel Bir Çalışma
Kübra Torlak
SS 36 Hemşirelerin Sağlık Alanında Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Görüşleri
Arzu Timuçin
SS 37 Hemşirelerin Afete Hazır Bulunuşluklarının Afet Direncine Etkisi
Nilgün Katrancı
SS 38 Covid-19 Salgınında Kriz Yönetimi Uygulamalarının Alt Kademe Yönetici Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
Nilgün Göktepe
SS 39 Doğumhane Ortamında Yenidoğan Kriz Yönetimi Simülasyon Uygulaması Deneyimi: Yenidoğan Canlandırması
Songül Güral
SS 40 Hemşirelerin Mesleki Yetkinlik Durumlarının Belirlenmesi
Dilek Sakallı
SS 41 Hemşirelerin Algıladığı Örgütsel Destek ile İş Doyumu Arasındaki İlişki: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği
Serap Sökmen
SS 42 Hemşirelerin Ekip Çalışması Tutumu ve Mesleki Özelliklerinin Hasta Güvenliği Kültürüne Etkisi
Bahar Çavuş
SS 43 Hemşireler için Hastalık Presenteizmi ile Meslektaş Dayanışması Arasındaki İlişki
Sema Kıra
SS 44 Hemşirelerin Yönetici Hemşirelerine Yönelik Metafor Algıları
Bahar Kuleyin
SS 45 Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Algıladıkları Mobbing Davranışları ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Gülnur Akkaya


10 Eylül 2023, Pazar
09:30-10:30 Konferans - 2
Oturum Başkanları: Ayşe Nefise BAHÇECİK, Arzu Kader HARMANCI SEREN


Cumhuriyetin 100. Yılında Hemşireliğin Bugünü
Nurgün PLATİN
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45 -12:00 Panel 3: Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Geleceği
Oturum Başkanları: Ülkü BAYKAL, Filiz KANTEK


Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Geleceği
Zahide CEBECİ

Özel Hastanelerde Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Geleceği
Saliha KOÇ ASLAN

Üniversite Hastanelerinde Hemşirelik Hizmetleri Yönetiminin Geleceği
Beyhan BUDAK

Hemşirelikte Yönetim Eğitiminin Geleceği
Nilgün GÖKTEPE

Soru ve Yanıtlar
12:00-13:00 YEMEK ARASI
13:00-14:15 Panel 4: Bakımın Yönetiminde İyi Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanları: Havva ÖZTÜRK, Feride EŞKİN BACAKSIZ


Hemşirelik Bakım Süreci Özel Hastane Örneği
Birsen CİVİL SUBAŞ

Hemşirelerin Bakım Performansının Değerlendirilmesi
Ümmühan DİRİCAN

Bakımın Denetimi Uygulama Örneği
Furkan Cihat ARICI

Bakımın Yönetiminde Bilişimin Kullanımı Örneği
Asibe ÖZKAN

Soru ve Yanıtlar
14:15-14:30 KAHVE ARASI
14:30-17:00 Serbest Bildiriler - 4 (SS-46 / SS-58) - SALON-A
Oturum Başkanları: Manar ASLAN, Hava GÖKDERE ÇINAR


SS 46 Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde Hemşirelik Bakımının Yönetimi
İlknur Öztürk Ceyhan
SS 47 Hemşirelik Bakımının Denetimi: Vizit Kontrolleri
Berrin Çepni
SS 48 COVİD-19 Pandemisinin İlk Döneminde Hemşirelerin Bakım Verme Davranışları ile Hasta Merkezli Bakım Yetkinliğinin Belirlenmesi
Necmettin İşci
SS 49 Pediatri ve Yenidoğan Birimlerde Karşılanmamış Hemşirelik Bakımı ve Etkileyen Faktörler: Kapsamlı Bir Literatür Derleme (scoping review)
Sinem Özmen
SS 50 Nutcracker Sendromlu Bir Hastanın Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Bakımının Yönetimi
Aleyna Tufan
SS 51 Kronik Hastalıklarda Tele-Sağlık Müdahalelerinin Maliyet Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik İncelemesi
Kamuran Cerit
SS 52 Hemşirelik Bakımının Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Çevreci Uygulamalar
Meltem Tabakçıoğlu
SS 53 COVID-19 Sürecinde Yönetici Hemşirelerde Dayanıklılık ve İlişkili Faktörler: Sistematik Derleme
Berra Yıldız
SS 54 Bireysel İş Performansı Algısı Ölçeğinin Geliştirilerek Hemşirelerde Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi
Kamuran Cerit
SS 55 İkincil Mağdur: Olgu Sunumu
Müge Aygüler
SS 56 Ekip İş Becerikliliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Oya Çelebi Çakıroğlu
SS 57 Sieloff-King Kurumlarda Çalışma Ekibi/Grubu Güçlendirme Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması ve Türk Hemşireler için Psikometrik Özelliklerinin Saptanması
Erdoğan Yolbaş
SS 58 Hemşirelerin Ekip Çalışması ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Aylin Söylemez
15:30-18:00 Serbest Bildiriler - 5 (SS-59 / SS-71) - SALON-B
Oturum Başkanları: Aysun TÜRE, Seda DEĞİRMENCİ ÖZ


SS 59 Hemşirelerde Örgütsel Bağlılık Konusunda Yapılmış Çalışmalarınİincelenmesi: Sistematik Derleme
İbrahim Kavaslar
SS 60 Yeni Mezun Hemşirelerde Gerçeklik Şoku, Kişi-İş Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Betül Demir Çelik
SS 61 Yönetici Hemşirelerin Öz Yeterlilik Düzeyleri, Güçlendirme Algıları ve Profesyonel Otonomiye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
Büşra Nur Ömür
SS 62 COVİD-19 Pandemisinde Hemşirelerin İş Stresi Düzeyleri ve İş Stres ile Başa Çıkma Davranışlarının Belirlenmesi
Fuat Kahraman
SS 63 Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Covıd-19 Pandemisinde Çalışan Hemşirelerin Ölüm Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi
Halime Oruç
SS 64 Hemşirelerde Kayırmacılık Algısının İşe Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Işık Atasoy
SS 65 Hemşirelerde Örgütsel Körlük ve İş Doyumu İlişkisi
Merve Özlü
SS 66 Hemşirelerde İletişim Becerileri ile İlgili Yapılmış Olan Tez Profillerinin İncelenmesi
Filiz Coşkun
SS 67 Hastanelerde Çalışan Güvenlik Görevlilerinin Sağlıkta Şiddet Olgularına Yönelik Bilgi Düzeylerinin ve Deneyimlerinin İncelenmesi
Rabia Çalışkan
SS 68 Hemşirelerin Yetenek Yönetimi İle İş Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Selin Akdeniz
SS 69 Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakımında Çalışan Hemşirelerinin Ekip Çalışması Tutumlarının İncelenmesi
Selin Vural
SS 70 Hemşirelerde Sanal Kaytarma Davranışı ve İş Stresi İlişkisi
Serap Arıcan
SS 71 Hemşirelerin Sorun Çözme Becerileri ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi: Sistematik Derleme
Berra Yılmaz Kuşaklı
15:30-18:00 Serbest Bildiriler - 6 (SS-72 / SS-85) - SALON-C
Oturum Başkanları: Cennet ÇİRİŞ YILDIZ, Sevim ŞEN OLGAY


SS 72 Klinik ve Yönetici Hemşirelerin Hemşire Yetkinlik Değerlendirmesi’nin Karşılaştırılması
Ayşe Önal
SS 73 Hemşirelerin Sessiz İstifasının Yükselen Sesi..
Ebru Melek Benligül
SS 74 COVID-19 Döneminde Yeni İşe Başlayan Hemşirelerin Oryantasyon Süreçlerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
Ezgi Bayır
SS 75 Erişkin Ve Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamı Ve Tükenmişlik Durumlarının Karşılaştırılması
İsmail Eryaz
SS 76 Sağlıkta Dijital Dönüşüm: Dijital Hastaneler
Melek Çakır
SS 77 Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulama Deneyimleri: Refleksiyon Çalışması
Müzelfe Bıyık
SS 78 Uzaktan Eğitim Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Mesleki Hazır Oluşluk Algıları
Filiz Coşkun
SS 79 Hemşirelik Lisans Programında Hemşirelikte Yönetim Dersinin Öğrenci Merkezli Eğitim Yöntemi ile Yürütülmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği
Emine Türkmen
SS 80 Psikolojik Dayanıklılığın Kariyer Platosu Algısı Üzerindeki Etkisi: Hemşirelerde Kariyer Engellerinin Aracılık Etkisi
Şehrinaz Polat
SS 81 Bir Kamu Hastanesinde Çalışmakta Olan Hemşirelerin Meslek Örgütleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Yasin Aldemir
SS 82 Hemşirelerin Yurt Dışına Göç Eğilimleri ve Beyin Göçüne Yönelik Tutumları
Gülşen Akpınar
SS 83 Hemşirelerde Ahlaki Duyarlılığın Hasta Mahremiyetini Gözetmelerine Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Şehrinaz Polat
SS 84 Sosyal Siberaylaklığın Hemşirelerin Bireysel İş Performansına Etkisi
Tuğba Öztürk Yıldırım
SS 85 Hemşirelerde Sindirella Sendromu: Tanımlayıcı, Kesitsel ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Tülay Demirci
17:00 Kapanış - Bildiri Ödüllerinin Dağıtımı
Kongrenin Değerlendirilmesi ve Sonuç Bildirgesinin Okunması