DAVET

Değerli Katılımcılar,

Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED) olarak 09 - 11 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz “3. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi”nin ana teması “Bakımın Yönetimi” olarak belirlenmiştir.

Derneğimizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği bu kongrenin amacı; özellikle yönetici konumda görev yapan hemşire meslektaşlarımızı ve bu alanda akademik çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, ulusal düzeyde yaşanan sorunlarımızı bilimsel bir ortamda tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, ayrıca her iki alanda da genç meslektaşlarımızın mesleki gelişimine bilimsel açıdan katkı sağlamaktır.

Dernek olarak bu kongrenin, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen geleneksel bir kongre haline gelmesi ve hemşirelik hizmetleri yönetiminin uygulama ve eğitim aşamalarında görev alan meslektaşlarımızın buluşma noktası olması için çaba göstermekteyiz. Ayrıca, kongremizde hemşirelik yönetiminin bilimsel gelişimine katkı sağlayan kıdemli hocalarımızı genç meslektaşlarımıza tanıtarak, rol model olmalarını ve iş birliği sağlamalarını desteklemeye çalışmaktayız.

Kongrede “Bakımın Yönetimi” ana teması kapsamında öncelikle “Hemşirelik Bakım Modelleri/Yöntemleri, Hemşire İnsan Gücünün Planlanması, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Bakımın Denetimi ve Bilişim Yönetimi” konularının ele alınması planlanmış olmakla birlikte, kongre bildirilerinin seçiminde hemşirelik hizmetleri yönetimine ilişkin tüm konu alanlarına yer verilecektir. Ayrıca kongre kapsamında gerçekleştirilecek olan kurs programlarıyla da ilgi duyan tüm meslektaşlarımızın bilgi ve beceri kazanmasına da katkı sağlanmaya çalışılacaktır.

Kongremizin, hemşirelik yönetimi açısından günümüzde giderek çok daha önemli hale gelmekte olan hemşirelik bakım hizmetinin yönetimine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına ortam oluşturarak, yeni bakış açıları ve kazanımlar sağlayacağını umuyoruz. Siz değerli katılımcılarımızın katkılarıyla kongremizin bilimsel açıdan daha da zenginleşeceğini ve fark yaratacağımızı düşünmekteyiz.

Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu olarak, tüm yönetici hemşirelerimizi, yönetim eğitiminde görev alan tüm öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kongremize davet ediyor, hep birlikte bir arada olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla.

Yönetici Hemşireler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ülkü Baykal