Konuşmacı ve Oturum Başkanlarının Özgeçmişleri

*Sıralama isimler dikkate alınarak alfabetik yapılmıştır.

Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN

Arzu Kader Harmancı Seren, 1977 yılında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Kocaeli’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 2000 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin sağlık bilimleri enstitüsü bünyesinde yürütülen hemşirelikte yönetim yüksek lisans programını 2003 yılında, doktora programını ise 2010 yılında tamamlandı.

Mesleki deneyimine 2000 yılında özel bir kulak burun boğaz kliniğinde başlayan Harmancı Seren, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine atandı. Hastanenin Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında değişik kliniklerde servis hemşiresi ve vekil sorumlu hemşire olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında organ nakli koordinatörlüğü görevine getirildi. Uluslararası Organ Nakli Hemşireleri Derneği’nin yönetim kurulunda uluslararası direktör olarak görev yaptı. Türkiye’de Türk Hemşireler Derneği, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği, Yönetici Hemşireler Derneği, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve Yüksekokulu Mezunları Derneği gibi mesleki örgütlerde görev alan Harmancı Seren aynı zamanda Fenerbahçeli Sağlık Çalışanları Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre üyesidir. Harmancı Seren, evlidir ve altı yaşında bir kız çocuğuna sahiptir. Halen Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik (İngilizce) Programının başkanlığını yürütmektedir.

E-mail: arzukader@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Aysun TÜRE

2000-2004 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu’nda lisans eğitimini, 2006 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Doktora Programını bitirdi.

1998-2007 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde klinik hemşire, 2007-2009 yılları arasında nöbetçi müdür olarak çalıştı.

2009-2017 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Öğretim Elemanı olarak görev aldı. 2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. 2018 yılında Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda anabilim dalında anabilim dalı başkanı oldu ve halen bu görevine devam etmektedir.

Türe’nin SSCI, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayını, doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. Aysun Türe, hemşirelik, hizmetleri yönetimi ve örgütsel davranış konu alanıyla ilgilenmekte ve çalışmalarını yürütmektedir.

E-mail: aysunnture@gmail.com

Öğr. Gör. Dr. Ayşe KARADAŞ

2004-2008 yılları arasında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans eğitimini bitirdi. 2011 yılında İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını, 2018 yılında ise Doktora programını tamamladı. 2009-2011 yılları arası Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis hemşiresi, 2012-2014 yılları arasında Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaptı. 2014 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını, örgütsel davranış ve insan kaynakları yönetimine yönelik konularda sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Email: aysegulserkaradas@gmail.com

Prof. Dr. Ayşe Nefise BAHÇECİK

1975 yılında  İ.Ü. Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 1985 yılında İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programını,  1993 yılında Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programını bitirdi.

1975-1987 yılları arasında İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Lisesinde, 1987-1989 yılları arasında İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde, 1987-1994 yılları arasında İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulunda çalıştı. 1994 yılında M.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulunda Yardımcı Doçent olarak Hemşirelikte Yönetim ABD Başkanı ve Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Doçent, 2016 yılında Profesör oldu. 2008-2018 yılları arasında M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Bölüm Başkanı ve Hemşirelikte Yönetim ABD Başkanı olarak çalıştı. 2019 yılından itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır.

Ayşe Nefise Bahçecik’in uluslararası ve ulusal dergilerde yayınları, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı bulunmaktadır. Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Etik alanında uluslararası kitap çevirisi, hemşirelik ile ilgili kitap ve bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca Hemşirelikte Yönetim, Çağdaş Yönetim Bilimi, Liderlik, Hemşirelikte Etik konuları ile ilgilenmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir.

E-mail: anbahcecik@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OKSAY ŞAHİN

1989-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans eğitimini, 1999 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans programını, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Doktora Programını bitirdi.

1989-1997 yılları arasında Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Cerrahi Merkezi’nde acil hemşiresi, klinik hemşire ve başhemşire yardımcısı/hizmet-içi eğitim koordinatörü olarak çalıştı.

1997-2000 yılları arasında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü kadrosu ile Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi ve 2000 yılı itibarıyla Marmara Üniversitesi Hemşirelik Esasları anabilim dalında araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılında ise Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede Hemşirelik Esasları ve Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanlıklarını yürütmüş olup halen bu üniversitede görevine devam etmektedir.  

SSCI kapsamındaki uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınları, kitap yazarlığı ve kitaplarda bölüm yazarlıkları ile yüksek lisans tez danışmanlıkları bulunmaktadır. Hemşirelik, hemşirelik esasları ve hemşirelik hizmetleri yönetimiyle ilgili olarak hemşirelik bakımının değerlendirilmesi, kalite, hasta ve çalışan güvenliği gibi konu alanlarıyla ilgilenmektedir. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ve Üniversite Vakıfları “Teşvik ve Destek Ödülü” ve bölüm yazarlığı yaptığı kitap ile Türkiye bilimler Akademisi (TÜBA) 2010 yılı Üniversite Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser mansiyon ödülü aldı.

Türk hemşireler Derneği ve Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED) üyesidir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

E-mail: ayseguloksay@gmail.com

 

 BERRİN BULUT ÇEPNİ

1986 – 1990 yılları arasında Amiral Bristol Özel Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olarak Amerikan Hastanesi’nde aktif çalışma hayatına başladı. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Lisans eğitiminden sonra Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisansı ile öğrenimine devam etti.

1990 – 1993 yılları arası ülkemizin ilk özel Yoğun Bakım Ünitesi olan Amerikan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ekip Lideri Hemşire olarak çalıştı. 1992 yılında kısa süreli olarak New York Presbyterian Hospital ve Baltimore The Johns Hopkins Hospital’ da gözlemci olarak bulundu. 1994 yılında çalışmaya başladığı Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde Ekip Lideri ve Başhemşire olarak toplam 16 yıl görev aldı. 2010 yılında geçici görevlendirme ile İtalyan Hastanesi Sorumlu Hemşiresi olarak çalıştı . 2010 – 2014  yılları arasında Amerikan Hastanesi’ nde Klinik Supervisör, 2014 yılında Koç Üniversitesi Hastanesi’nin açılışını takiben Yönetici Hemşire olarak görev aldı. 2019 yılı itibari ile Koç Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü olarak  görev yapmaktadır.

Berrin Çepni Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği (TYBHD) kurucu üyelerinden olup dernek Yönetim kurulunda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Amiral Bristol Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olup, aldığı eğitimler ve 3O yılı aşan mesleki deneyimi ile Hemşirelerin ve mesleğin güçlendirilmesi amacı ile birçok çalışmaya katkı sağlamıştır.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

E-mail:  bcepni@kuh.ku.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen ÖZLÜK

1998-2002 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans programını, 2015 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Doktora Programını bitirdi.

2002-2016 yılları arasında VKV Amerikan hastanesinde yoğun bakım ve farklı klinik alanlarda hemşire ve Eğitim Hemşiresi olarak çalıştı.

2016 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent, 2019 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Yönetim Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladı. Halen bu anabilim dalında anabilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır.

Bilgen Özlük, Yönetici Hemşireler Derneği üyesidir. Özlük’ün, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayını, doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. Bilgen Özlük, hemşirelik hizmetleri yönetimi, liderlik, örgütsel davranış, kalite yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği konularıyla ilgilenmektedir.

E-mail: bilgenozluk@gmail.com

 

 

Doç. Dr. Betül SÖNMEZ

Betül SÖNMEZ, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan birincilikle mezun oldu. Aynı zamanda, uzaktan eğitim ile 2001 yılında başladığı Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu.  2007 yılında “Sağlık Kuruluşlarında Kariyer Planlama ve Geliştirme Uygulamalarına İlişkin Hemşire Yöneticilerin Görüşlerinin Belirlenmesi” konulu tez çalışması ile yüksek lisans programını, 2011 yılında “Hemşirelerin Yenilikçi Davranışları ve Etkileyen Faktörler: Niteliksel Bir Çalışma” konulu tez çalışması ile doktora programını tamamladı. Doçentlik bilim alanı Hemşirelikte Yönetim’dir.

İkinci sınıftan mezuniyetine kadar İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kolorektal Cerrahi ve Acil Cerrahi servisinde yarı zamanlı öğrenci hemşire olarak çalıştı. Mezuniyet sonrasında İstanbul Memorial Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra devlet memuriyetine atanarak İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok Ameliyathanelerinde ameliyathane hemşiresi olarak göreve başladı. 2009 yılında Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nde Kalite Sistem Sorumlu Hemşiresi olarak görevlendirildi. 2012-2015 yılları arasında asli görevine ek olarak İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Direktörlüğü’ne bağlı Klinik Hizmetler (Bakım) Koordinatörü olarak görev yaptı. Mezuniyetinden 10 yıl sonra okuluna geri dönerek Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Yrd. Doç. Dr. ünvanı ile göreve başladı ve halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

2007-2018 tarihleri arasında Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi yönetim kurulunda sekreter yardımcısı, sekreter, başkan yardımcısı olarak görev yaptı, bir yıl yönetim kurulu yedek üyeliği sonrasında asil yönetim kurulu olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Yönetici Hemşireler Derneği ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği üyesidir.

Başlıca ilgi ve çalışma alanları arasında hemşirelik yönetimi, hemşirelik hizmetlerinde kalite yönetimi, hemşirelikte kariyer, yenilikçi davranış, liderlik, sağlık politikaları, hemşirelik mevzuatı ve hemşirelikte örgütlenme yer almaktadır.

 

E-mail: betul.sonmez@iuc.edu.tr

 

Dr.Öğr.Üyesi Ebru ÖZEN BEKAR

2003 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 2007 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını, 2016 yıllında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim doktora programını tamamladı.

1999-2003 yılları arasında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hemşire 2003-2009 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü pozisyonlarında çalıştı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine 2009 yılında öğretim görevlisi, 2016 yılında Dr. Öğretim üyesi olarak atandı. 2017-2019 yılları arasında Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 2017 yılından itibaren Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmekte olup aynı zamanda iki çocuk annesidir.

Çalışmalarını, hemşirelik hizmetleri denetim sistemleri ve hasta ve çalışan güvenliği alanlarında sürdürmektedir.

E-mail: ebrubekar@duzce.edu.tr

Emine Uyanık Altıparmak

1993 yılında Manisa Gördes Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun oldum. 1996 Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler, 2006 Anadolu Üniversitesi Laboratuar ve Veteriner Sağlık Bölümlerini bitirdim. 2017 Atatürk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet lisans mezunuyum.

Meslek yaşamıma 1993 yılında başladım. 1993-1995 Gördes Devlet Hastanesi çocuk kliniği, 1995-2004 Eskişehir İl Sağlık Eğitim Merkezi, 2004-2009 Merzifon Kara Mustafa Paşa  Devlet Hastanesi dahiliye kliniği, 2009-2011 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi dahiliye kliniği, 2011-2013 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi kliniği, 2013-2020 cerrahi endoskopi, 16.07.2020’den beri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görevime devam etmekteyim.

Evli ve iki çocuk sahibiyim.

Doç. Dr. Emine TÜRKMEN

1980-1984 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 1987 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını ve 1997 yılında Hemşirelik Doktora Programını tamamladı.

1984-1990 yılları arasında İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde hemşire ve sorumlu hemşire olarak çalıştı.

1990-1995 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev aldı.

1995-2003 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde (SANERC) eğitim ve araştırma hemşiresi olarak çalıştı.

2003-2019 tarihleri arasında Koç Üniversitesi SANERC ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu/Hemşirelik Fakültesi’nde Yard. Doç. olarak görev yaptı. 2017 yılında YÖK Doçenti olan Türkmen, 2019 yılından itibaren SANERC koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

Yönetici Hemşireler Derneği’nin (YÖHED) 2014 yılında Yönetici Hemşireler Derneği yararına basılan ‘Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi’ kitabında editör ve yazarlık yapmış olup YÖHED’in COVID-19 Komisyonu’nda çalışmaktadır. Ayrıca Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği kurucu üyesi ve Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) Akreditasyon Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu üyesidir.

Yüksek lisans tez danışmanlıkları, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri ve kitaplarda bölüm yazarlığı vardır. Eğitim ve araştırmada hemşirelikte yönetim, insan kaynakları yönetimi,  hasta güvenliği, değişim yönetimi, sürekli kalite geliştirme, yoğun bakım hemşireliği, sürekli eğitim ve akreditasyon konuları ilgi alanlarıdır.

 

Türkmen, evli ve bir çocuk annesidir.

E-posta: emturkmen@ku.edu.tr

Doç. Dr. Esra UĞUR

Doç. Dr. Esra Uğur 1995’de GATA Sağlık Meslek Lisesi, 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1995-2002 yılları arasında GATA’da servis ve yoğun bakım hemşiresi, 2002-2005 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi ve 2005-2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde eğitim koordinatörü olarak görev yaptı. 2005’de Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans programını ve 2010’da Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Doktora programını bitirdi. 2012-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Winona State Üniversitesi’nde visiting scholar olarak çalıştı.  2011-2015 yılları arasında Okan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ekim 2015’den itibaren Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Çalışmalarını; hemşirelik esasları, hemşirelikte beceri eğitimi ve simülasyon,  hemşirelik hizmetleri yönetimi alanlarında sürdürmektedir.

Doç. Dr. Fahriye VATAN

1991 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan formasyon sertifikası da alarak lisans eğitimini, 1996’ da Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Hemşirelikte Yönetim” yüksek lisans programını, 2009’ da “Halk Sağlığı Hemşireliği”doktora programından mezun oldu.

1991- Ekim 1991 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde gönüllü olarak yoğun bakım hemşireliği yaptı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin açmış olduğu sınavı kazanarak 1991- 1994 tarihleri arasında Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nde yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştı. 1994 tarihinde, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi, 1997 yılında uzman, 1998 yılında öğretim görevlisi, 2009’ da yardımcı doçent olarak atandı. 2001 yılından bu yana, aynı Anabilim Dalı’ nda Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

2001-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokul Kurulu üyeliği, 2015-2016 yılları arasında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, 2020 yılında Fakülte Kurulu üyeliği, 2018 yılından bu yana Kalite Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. 2012-2015 yılları arasında, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 2016 yılından bu yana Hemşirelik Eğitimi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Vatan’ ın iki kitap editörlüğü, altı kitap bölümü yazarlığı, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları, çok sayıda ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır.

Vatan, evli ve iki çocuk annesidir.

 Doç.Dr. Filiz KANTEK

1993 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim programında yüksek lisans, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim programında doktora eğitimini tamamladı. 1998-1994 yıllarında İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesinde hemşire, 1994-1997 yıllarında Salihli Sağlık Meslek Lisesinde Meslek Dersleri öğretmeni, 1997-2007 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2007 yılında Yardımcı Doçent ve 2013 yılında Doçent unvanını aldı. Aynı kurumda Hemşirelik Bölüm Başkanlığı ve Müdür Yardımcılığı idari görevlerinde bulundu. 2012 yılında Kanada Kwantlen Polytechnic University’de misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Örgüt kültürü, güçlendirme, çatışma yönetimi, liderlik, öğrenci memnuniyeti konularında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Anabilim Dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

 

Gila Hyams, R.N., M.A.

Director of Nursing, Rambam HCC

Director of The Teaching Center for Trauma, Emergency and Mass Casualty Situations (MCS)
Chairman of the Hospital’s Nursing Directors Association in Israel

Mrs. Gila Hyams is an Expert in Administration Policy, Nursing Administration of the Ministry of Health, and the Director of Nursing at Rambam Health Care Campus since 2015.

Director of The Teaching Center for Trauma, Emergency and Mass Casualty Situations (MCS) at Rambam Health Care Campus since 1999 and the Head Trauma Coordinator of Rambam’s Trauma Unit, she is also a member of Israel’s COVID-19 MAGEN ISRAEL Committee – “The Medical Barometer” of the Israeli Ministry of Health.

Mrs. Hyams received her BA (RN) from the Hebrew University, Jerusalem and Assaf Harofeh Medical Center School of Nursing, Tzrifin, in 1990, followed by an MA in Nursing from Tel Aviv University (2002) and Diploma of expertise in policy and administration from the Ministry of Health (2018).

Mrs. Hyams has coordinated fifteen international courses on developing and organizing a trauma system and mass casualty situation (MCS) organization. In addition, she has organized and led workshops and courses to advance development of local emergency and trauma systems in Italy, Malta, Bulgaria, Czech Republic, Portugal, Latvia, Estonia, Croatia, Puerto Rico, U.S.A., Chile, India, and Thailand.

In April 2005, Mrs. Hyams coordinated the NATO Advanced Research Workshop on Mass Casualty Situations held in Haifa, Israel. Since then, two other NATO courses have been held at Rambam, one in 2009 and another in 2014. The 2014 course focused on “Hospitals Under Fire—Operating Hospitals Under Extreme Circumstances.”

Among her public activities, Mrs. Hyams is a member of the Israel National Trauma Council and has collaborated with the Israel Trauma Society in forming the Ten Definitive Surgical Trauma Care (DSTC) Courses. She also established and organized the Israeli Trauma Mass Casualty Nursing Courses.

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan TAŞKIRAN ESKİCİ

Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü’nden sınıf birincisi derecesi ile 2012 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus programı ile altı ay Hollanda’da Avans Hogeschool’da eğitim almıştır. Mezuniyetinden sonra İstanbul’da Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım hemşiresi olarak çalışmaya başlamıştır. Bir yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştıktan sonra 2013 yılından itibaren akademisyen olarak üniversitede çalışmaya başlamıştır. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans programından yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2016-2020 yılları arasında da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Doktora programından doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında 2017 yılında uluslararası MASHAV bursunu kazanarak İsrail’de üç haftalık Travma ve Kitlesel Yaralanmaların Yönetimi kursuna katılmıştır. Taşkıran Eskici, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok kongre, sempozyum ve seminere katılmıştır. Gülcan Taşkıran Eskici’nin hemşirelikte yönetim, afetlere hazırlık, hasta güvenliği, tıbbi hatalar, karşılanmayan hemşirelik bakımı ve ekip çalışması konularına ilişkin ulusal ve uluslararası makaleleri bulunmakta ve bu konularda çalışmalarına devam etmektedir. Ekim 2020 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Dr.Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

İletişim için: glcan.takran8@gmail.com

 

Prof. Dr. Salih Haluk Özsarı

1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, Hacettepe Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktorası yaptı, 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör oldu,
1984-1999 yılları arasında Gümüşhane’de; Sağlık Ocağı Tabibi ve İl Sağlık Müdürü, Sağlık Bakanlığı’nda; Sağlık Projesi Genel Koordinatör Yardımcısı ve Genel Koordinatörü, Bakan Müşaviri ve Müsteşar Yardımcısı görevlerinde bulundu,
2000-2009 yılları arasında, özel sektörde, sağlık yönetimi ve sağlık sigortacılığı alanlarında Genel Koordinatör, Danışman, Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı,
2009-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Hastaneler Genel Direktörü ve Rektör Danışmanlığı yaptı, 2014-2020 yılları arası Acıbadem  Üniversitesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı, Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi ile Sağlık Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Kurucu Müdürü olarak çalıştı.

Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
22 kitap ve kitap bölümü olan toplam 187 yayını, bu yayınlarına 122 atıfı ve 58’i uluslararası 714 toplantıya oturum başkanı, konuşmacı, panelist olarak katılımı bulunmaktadır.

 

 Dr. Öğr. Üyesi Handan ALAN

1996-2000 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 2012 yılında Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksek Lisans programını, 2016 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Doktora Programını bitirdi.

2003-2008 yılları arasında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde sorumlu hemşire olarak çalıştı. 2008-2018 yıllarında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde servis sorumlu hemşiresi ve başhemşire yardımcısı pozisyonlarında görev aldı.

2018 yılında İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı ve halen bu anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Handan Alan, Yönetici Hemşireler Derneği’nin (YÖHED) sekreterlik görevini yürütmektedir. Alan’ın uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayını ve yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. Alan, evli ve iki çocuk annesidir.

E-mail: handanalan@yahoo.com

Prof. Dr. Hatice Ulusoy

1982-1986 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulun’nda lisans, 1989 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans, 2000 yılında Glasgow Üniversitesi’nde (UK) Hemşirelikte Yönetim alanında Doktora eğitimini tamamladı.

1986 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulun’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Doktora eğitimi için kazandığı YÖK bursu ile 1991-1996 yılları arasında University of Glasgow Faculty of Medicine, Department of Nursing’de “Research Student” olarak bulundu. 1996-2001 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulun’nda Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra aynı anabilim dalına 2001 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör oldu.

1996- 2008 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi HYO Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştı. 2008 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Uluslararası ve Ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, Uluslararası ve Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri, kitap editörlüğü ve değişik kitaplarda bölüm yazarlıkları ve lisansüstü tez danışmanlıkları bulunmaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında, sağlık kurumlarında örgütsel davranış, sağlık hizmetlerinde kalite, hasta ve çalışan güvenliği, sağlık sektöründe şiddet bulunmaktadır. Yönetici Hemşireler Derneği’nin üyesi olup evli ve bir çocuk annesidir.

E-mail: hulusoy@cumhuriyet.edu.tr

Doç. Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU

1999-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi HYO’nda lisans eğitimini, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans Programını, 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Doktora Programını bitirdi.

2001-2004 yılları arasında İzmir Bozyaka SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalıştı.

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi HYO’nda Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012-2018 yılları arasında farklı üniversitelerde tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. 2019 yılında Doçent unvanını aldı ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Havva Arslan Yürümezoğlu, 2011 yılından bu yana Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) yönetim kurulu üyeliği, son iki dönemdir ise yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürütmektedir. Arslan Yürümezoğlu’nun uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınları, uluslararası ve ulusal kitaplarda bölüm yazarlıkları vardır. Ayrıca pek çok uluslararası ve ulusal hakemli dergide hakemlik yapmaktadır. Arslan Yürümezoğlu hemşirelerin işten ayrılma nedenleri, kanıta dayalı hemşirelik ve kaçırılmış bakım konularında çalışmalarını yürütmektedir. 

Arslan Yürümezoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.

E-mail: havva.arslan@gmail.com

Prof. Dr. Havva ÖZTÜRK

1986-1990 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 2002 yılında İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını, 2002 yılında yine İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Doktora Programını, ayrıca 2010 yılında 1991 yılında başlamış olduğu İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı Yüksek Lisans Programını tamamladı.

1990-1994 yılları arasında Özel Florence Nightingale Hastanesinde servis sorumlu hemşiresi ve başhemşire yardımcısı, başhemşire ve hastane müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı. Akademik yaşamına 1994 yılında başlayan Öztürk, 1994-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi, 2000-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2005 yıllında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda Yardımcı Doçent, 2011 yılında Hemşirelik Anabilim Dalı Hemşirelik Esasları ve Yönetim Dalında Doçent unvanını aldı. 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Profesör unvanı aldı ve halen bu fakülte de Hemşirelik Esasları ve Hemşirelikte Yönetim anabilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır.

Öztürk’ün çok sayıda SSCI kapsamındaki uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayını, doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. Hemşirelik Öğrencileri için Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Eğitim Rehberi ile Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri Kitaplarında Editörlük, hemşirelikte yönetim ve hemşirelikle ilgili birçok kitapta bölüm yazarlığı ve çeviri bölümleri bulunan Öztürk, TUBİTAK, Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu, Üniversitelerin BAP birimleri tarafından desteklenen birçok proje de yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldı. Öztürk, hemşirelik, hemşirelik hizmetleri yönetimi, liderlik, etik, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konuları ile ilgilenmektedir.  

 

E-mail: ozturkhavva@gmail.com, Adres: KTÜ. Sağlık Bilimleri Fakültesi Farabi cad. 61080 Trabzon

Prof. Dr. Haydar Sur

1961 yılında Konya’da doğdu. 1986’da İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Muş İlinde Sağlık Müdür Yardımcısı olarak mecburi hizmetini tamamladı. 1988’de Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatında Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi’nde bağışıklama ve bulaşıcı hastalıklarla savaş konularıyla ilgili görevler aldı. 1989’da İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirildi ve 2 yıl kesintiyle 1996’ya kadar Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında London School of Hygiene and Tropical Medicine’dan Halk Sağlığı Yüksek Lisansı, 1996’da İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Halk Sağlığı Doktorası derecelerini aldı. 1996’da Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi’nde Sağlık Yönetimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1998’de Halk Sağlığı Doçentliği, 2003’te Sağlık Yönetimi Profesörlüğü derecelerini elde etti. Sırasıyla Marmara, İstanbul, Biruni ve Üsküdar Üniversitelerinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve aynı zamanda Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Şu an Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

 Prof. Dr. Kayıhan Pala

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu. Zorunlu hizmetini Rize Muradiye Sağlık Ocağı’nda yerine getirdi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997 yılında bitirdi. 1997 yılında PhD, 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı. “Eğiticilerin Eğitimi” Programına (Ankara, 1996, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi), “Advances in Occupational and Environmental Medicine” programına (San Francisco, 2002, University of California San Francisco), “Ölçme Değerlendirme Eğitici Eğitim Kursu”na (Bursa, 2002, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı), “Ergonomi” kursuna (Ankara, 2003, Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı), “International Training Programme on Health Economics” kursuna (Atina, 2003, OECD ve Greek National School of Public Health Department of Health Economics) ve “Health Impact Assessment Training Programme” kursuna (Paris, 2005, Dünya Sağlık Örgütü) katıldı. Dr.Pala, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemini gözlemlemek üzere 1999’da Londra’da, Küba sağlık sistemini gözlemlemek üzere 2006’da Havana’da bulundu; 2009-2014 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Kentler Ağının “Sağlıkta Eşitsizlikler” ve “Sağlıklı Kent Planlama” alt gruplarında yer aldı. Nilüfer Belediyesi Sağlık Danışmanı (gönüllü, 2008 –2014), Nilüfer Belediyesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesi ve Çankaya Belediyesi Kent ve Sağlık Danışma Kurulu Üyesi (2009 – 2014) olarak görev aldı. Bursa Tabip Odası Genel Sekreterliği (1994-1998) ve Bursa Tabip Odası Başkanlığı (2010-2014) yaptı. İki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde başhekimlik (1998, 2007-2008) yaptı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı (2011-2018) ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü olarak çalıştı. Halen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ferudun Çelikmen

Mustafa Ferudun Çelikmen 1961 yılında Kemaliye’de doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Zorunlu hizmetini Alaçam ilçesinde tamamladı.  Mezuniyet sonrası ABD, Kanada ve İskoçya’da eğitimler aldı. 1991-2007 yılları arasında  International Hospital İstanbul’da acil serviste çalıştı. Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucu başkanlığını yaptı. 2003-2005 yılları arasında Türkiye A Milli Basketbol Takım doktorluğu yaptı. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2011-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri İstanbul Şube Müdürlüğü yaptı. 2011 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilen Çelikmen evli ve üç çocuk babasıdır.

E mail: fcelikmen@gmail.com

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN

2000-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans eğitimini, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2015 yılında ise yine aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamladı.

2004 yılında Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde altı aylık bir çalışmanın ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2004-2010 yılları arasında 6 yıl acil hemşireliği yaptı.

2010-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi kadrosuna atandı. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Nihal Ünaldı Baydın, dernek faaliyetlerinde aktif olarak görev almaktadır. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği 2011-2014 dönemi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Yine Yönetici Hemşireler Derneği’nin (YÖHED) 2011-2021 yılları arasında üç dönem yönetim kurulunda görev almıştır. Ayrıca Yönetici Hemşireler Derneği yararına basılan “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi” kitabında yazarlık yapmıştır. Bununla birlikte YÖHED tarafından elektronik olarak yayınlanan “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi”nde Aralık 2020 yılına kadar yayın kurulunda görev almıştır. Çalışmalarını; hemşirelik hizmetleri yönetimi, örgütsel davranış, hemşirelikte insan kaynakları yönetimi ve hemşirelik eğitimi ile ilgili konularda sürdürmektedir.

Ünaldı Baydın, evli ve iki çocuk annesidir.

E-posta: unaldin25@gmail.com

Uzm. Hem. Özkan KARADEDE

2003-2007 yılları arasında Uludağ Üniversitesi SYO’dan lisans eğitimini, 2019 yılında Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yüksek Lisans programını bitirdi.

2007-2008 yılları arasında Ankara Özel Bayındır Hastanesi’nde servis hemşiresi olarak çalıştı. 2008 yılında İÜ-C Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda servis hemşiresi olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında Genel Cerrahi Anabilim Dalı servis sorumlu hemşiresi, 2020 yılında ise COVID-19 servis sorumlu hemşiresi oldu ve halen COVID-19 servis sorumlu hemşiresi olarak çalışmaktadır.

Özkan Karadede, Türk Hemşireler Derneği ve Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği üyesidir. Genel Cerrahi alanında Stoma/Ostomili hastalar ve COVID-19 pandemisi ile ilgili ulusal dergilerde yayınları bulunmaktadır.

Özkan Karadede, evlidir.

 

Doç. Dr. Rujnan TUNA

1982 yılında Silistre’de doğdu. 2004 yılında İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 2004-2011 yılları arasında Okmeydanı EAH’de hemşire olarak çalıştı. 2010 yılında yüksek lisans eğitimini, 2014 yılında ise doktora eğitimini İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Programında tamamladı.

2011 yılında ÖYP kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2011-2012 yılları arasında ÖYP kapsamında dil eğitimi için Boğaziçi Üniversitesine görevlendirildi. 2012 yılında doktora eğitimi tamamlamak üzere İstanbul Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Doktora eğitiminin ardından 2014-2016 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi Dr olarak görev yaptı.

2016 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı.  2017 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2020 yılında Hemşirelikte Yönetim bilim alanında Doçentlik ünvanını almış olup, halen İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı olarak Doçent kadrosunda çalışmaktadır.

Tuna’nın çok sayıda SSCI kapsamındaki uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayını bulunmaktadır. Çalışmalarını; ağırlıkla insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, hasta ve çalışan güvenliği, iş yükü analizi ve insan gücü planlaması ve onkoloji alanında sürdürmektedir.

E-mail: rujnan.tuna@medeniyet.edu.tr

Uzman Saadet PEKSU

1987-1991 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 2011 yılında Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programını bitirdi.

1988-1991 yılları arasında İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde ve Florence Nigtingale Hastanesinde çalıştı. 1991 -1995 yılları arasında Almanya’ da bulundu ve dil eğitimini tamladıktan sonra Aile Hekimliği Birimlerinde gözlemci olarak görev yaptı.  1998-2001 yılları arasında Bandırma’ da, 2001-2005 yılları arasında İstanbul’ da İngilizce öğretmenliği yaptı. 2006-2008 yıllarında Özel bir eğitim merkezinde İlk yardım Eğitimci olarak, 2008-2011 yılları arasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sağlık Taraması Projesinde Proje Yöneticisi olarak görev aldı. 2011-2012 yıllarında Üsküdar Mehmet Orhan Erdağı Aile Sağlığı Merkezinde çalıştı. 2012 yılında İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde Eğitim Birimi Sorumlusu, 2015-2017 yılları arasında Aile Hekimliği Eğitim Geliştirme Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Halen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Uzmanı olarak görev yapmakta olan Saadet PEKSU, evli ve üç çocuk annesidir.

E-mail: saadet.peksu@gmail.com

Dr.Öğr.Üyesi SEDA DEĞİRMENCİ ÖZ

2008 yılında Düzce Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun oldu. 2010 ve 2016 yıllarında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamladı.

2009-2016 yıllarında Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde görev yaptı. 2016 yılından beri İstanbul Aydın Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını, örgütsel davranış ve kalite yönetimiyle ilgili konularda sürdürmektedir.

Öz Değirmenci, evli ve bir kız çocuğu annesidir.

 

Prof. Dr. Sedat BOSTAN

1967 yılında Gümüşhane, Torul’da doğdu. Evli ve bir çocuk babası­dır. Ankara, Keçiören Sağlık Meslek Lisesi, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunudur. Farklı illerde sağlık personeli olarak çalıştı. Tokat, Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevliliği, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Hâlen Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde, Sağlık Kurumları Yönetimi profesörü olarak Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

İktisat yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi, İşletme yüksek lisans ve doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yaptı. YÖK bur­suyla Kanada, Ottawa Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi ve yayınlanmış kitap bölümleri ve kitapları bulunmaktadır. Journal of International Health Sciences and Management (JIHSAM) dergisinin yayıncı ve editörlüğünü, International Health Sciences and Management Conference (IHMC) kongrelerinin organizasyonu ve kongre başkanlığını yapmaktadır.  Günebakış gazetesinde “Yönetim Oyunları” köşesinde haftalık yönetim, sağlık yönetimi ve insan hakkında yazılar yazmaktadır.

Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin (HAKSAY) kurucu ve yönetim kurulu üyesi, Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) kurucusu ve başkanıdır.

E-posta: sbostan29@gmail.com

 

 Dr. Öğr. Üyesi Semanur Kumral ÖZÇELİK

2002 yılında Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamıştır. 2002-2009 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 2016 yılında Yardımçı Doçent, 2018 yılında ise Dr.Öğr. Üyesi ünvanını almıştır. Halen aynı üniversitede görevine devam etmektedir. Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınları, uluslararası ve ulusal kongrelerde bildirileri, kitap bölüm yazarlıkları ve yüksek lisans tez danışmanlıkları bulunmaktadır. Özellikle örgütsel davranış ve kalite yönetimi ilgi alanlarıdır. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

 

E-mail: snkozcelik@gmail.com

Prof. Dr. Serap ALTUNTAŞ

1995-1999 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans eğitimini, 2004 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Yüksek Lisans programını, 2008 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Doktora programını bitirdi.

1999-2000 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2000-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2001-2009 yılları arasında İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 2009-2010 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak, 2011-2013 yılları arasında aynı fakültede Yardımcı Doçent ve 2013-2017 yılları arasında Doçent olarak   görev yaptı. 2018 yılından bu yana da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Profesör olarak Bölüm başkanlığı ve Hemşirelikte Yönetim ABD Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.  

Prof. Dr. Serap Altuntaş’ın çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi, bildirisi, kitap bölümü yazarlığı, lisansüstü tez danışmanlığı, hakem ve bilim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Serap Altuntaş,  hemşirelik hizmetleri yönetimiyle ilgili özellikle örgütsel davranış ve ölçek geliştirme / uyarlama konu alanlarıyla ilgilenmektedir.  

Altuntaş, evli ve iki kız çocuğu annesidir.

E-mail: serap342002@yahoo.com

Dr.Öğr. Üyesi Serap SÖKMEN

1994-1998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda lisans eğitimini, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.  

1994-1998 yılları arasında Erzurum SSK Hastanesi’nde acil servis ve karma serviste hemşire olarak çalıştı. 1998 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı, 1999-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nighingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı, 2005-2012 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda hemşirelikte yönetim anabilim dalı başkanı, Türk hemşireler derneği Erzurum şubesi kurucu başkanı ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.  2012 yılından itibaren Erzincan Bünali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanlığı, üniversite etik kurulu, üniversite kalite komisyonu üyesi ve 2019 yılından beri  Hemşirelik bölüm başkanı olarak çalışmaktadır.

Uluslararası SCI ve SSCI kapsamındaki uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınları, kitap bölümü yazarlıkları, yüksek lisans tez danışmanlığı, dergi hakemlikleri bulunmaktadır. Sökmen hemşirelik, hizmetleri yönetimi ve özellikle örgütsel davranış konu alanıyla ilgilenmekte olup evli ve bir çocuk annesidir.

E-mail: serapsokmen@gmail.com

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Sergül Duygulu

Muğla doğumlu olup, 1985 yılında Muğla Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur. 1998 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan mezun olmuştur. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Programından bilim uzmanlığını, 2007’de H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Programından doktorasını almıştır. 1985-99 yılları arasında Sağlık Ocağı, Çocuk Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi gibi kurumlarda hemşire ve süpervisör hemşire olarak görev yapmıştır. 1999-2001 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nda görev yapmıştır. 2006 yılında, Almanya Hannover Medical School’da 4 ay gözlem yapmıştır. 2008 yılında, 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri Minnesota Universitesi’nde misafir eğitimci olarak bulunmuştur. Halen Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda Doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.
2018 yılında bu yana TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendiricisidir. Hemşirelik Lisans Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinde Hemşirelik Eğitim programları Akreditasyon Değerlendiricisi olarak çalışmaktadır.
Asya Pasifik Hemşirelik Eğitim Birliği’nin yönetim kurulu üyesi ve aynı birlikte Akademik Uygulama Komisyonu başkanıdır. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Editörüdür. Çalışmalarını hemşirelikte yönetim, hemşirelikte liderliğin geliştirilmesi, hemşirelikte güç ve güçlendirme, akran mentörlüğü ve hemşirelik eğitimi ile ilgili konulara dönük olarak sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

1997 İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokul mezunudur.  2009 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği ve 2016 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programlarını ve 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Eğitim Doktora programını bitirdi.

1995-1998 yılları arasında Alman Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ve Enfeksiyon Konrol Hemşireliği, 1998-2003 yılları arasında Aventis İlaç Firmasında Tıbbi Satış Temsilciliği, 2006-2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde Diyabet Hemşireliği, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü pozisyonlarında görev aldı.

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim görevlisi ve Kalite Komisyonu üyesi olarak çalışmaya başladı. 2018 yılında aynı bölümde Dr. Öğr. Üyesi oldu ve halen bu bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Sevim Şen, Yönetici Hemşireler Derneği’nin (YÖHED) üç dönem boyunca yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Şen’in uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınları, kitap bölümleri, lisans ve yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. Sevim Şen, hemşirelik hizmetleri yönetimi, enfeksiyon kontrol hemşireliği, diyabet hemşireliği, hemşirelik eğitimi ve Nöro Linguistik Programlama (NLP) alanlarında çalışmalarını yürütmektedir.

E-mail: sevim.sen@yeditepe.edu.tr

 

 

 PROF.DR. ŞEYDA SEREN İNTEPELER

Lisans eğitimini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda,  yüksek lisans eğitimini 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim Ana Bilim Dalı’nda (ABD), doktora eğitimini 2005’te İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelikte Yönetim ABD’da tamamlamıştır. 2011 yılında doçentlik, 2017 yılında da profesörlük unvanını almış olup, 2012 yılından itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim ABD’da Ana Bilim Dalı Başkanı ve 2020’den itibaren de Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı başkan vekili olarak görev yapmaktadır. 2017’den bu yana DEÜ Hemşirelik Fakültesi dekanlığını yürütmektedir. Yaklaşık dört yıl özel ve üniversite hastanesinde nöroloji, göğüs, nöroşirurji ve karma servislerde klinik hemşireliği deneyimi bulunmaktadır.

Kalite yönetimi, hasta güvenliği, hasta düşmeleri, örgüt kültürü ve iklimi, değişim yönetimi konularında çok sayıda yurt içi ve yurtdışı dergilerde yayınları, Bilimsel Araştırma Projelerinde proje yöneticiliği, kongrelerde sözel ve poster bildirileri ile araştırma ödülleri mevcuttur. Türk Hemşireler Derneği (THD), İzmir Çağdaş Hemşirelik Araştırma ve Geliştirme Derneği, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Derneği (HEMAR-G), İş Sağlığı Hemşireliği Derneği (İŞHEMDER), Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) ve Hemşirelik Lisans Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nde (HEPDAK) üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği ile mesleki derneklere katkı vermektedir. Ayrıca 2021 yılı Mart ayı itibari ile Hemşirelik Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı olarak da mesleğe katkı vermeye devam etmektedir.

 

Uzm. Hem. Sibel Afacan Karaman

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulunda lisans, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Hemşirelikte Yönetim yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği, Anestezi ve Reanimasyon, Kalp Damar Cerrahi, Nörolojik bilimler Yoğun Bakımlarında Sorumlu Hemşirelik, Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği gibi alanlarda deneyimi mevcuttur. 2016-2021 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesinde Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Karaman, 2020 yılı itibari ile Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde okutmanlık görevine devam etmektedir. Pandemi dönemimin başında Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde Enfeksiyon Kontrol Koordinatörü olarak görevlendirilen sayın Karaman bugün deneyimlerini bizimle paylaşacaktır.

Email: safacan@yeditepe.edu.tr

 

Uzman Hemşire Şengül Kanyılmaz

1996 -1998 Çukurova Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu ön lisans programını, 1998-1999 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu lisans programını, 2012- 2014 Atılım Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans programını bitirdi.

 2000- 2018 yılları arası Ege Üniversitesi Acil Servisinde hemşire ve sorumlu hemşire olarak çalıştı.

 2018 Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalında Başhemşire olarak çalıştı. 2019 Çalışan Sağlığı Biriminde iş kazaları ve beyaz kod alanında çalıştı.  2019- 2021 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ad.’ da Başhemşire pozisyonunda görevine devam etmektedir. Acil Hemşireleri derneğinde Disiplin Kurulu üyesi olarak çalıştı, halen Acil hemşireleri derneğinde Denetleme  bölümünde görev yapmaktadır.

Kanyılmaz evli iki çocuk annesidir.

E mail : sengulkanyılmaz@gmail.com

 

 

Prof. Dr. Ülkü BAYKAL

1981-1985 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 1987 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını, 1994 yılında İÜ İşletme Fakültesi Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Doktora Programını bitirdi.

1983-1989 yılları arasında İÜ Kardiyoloji Enstitüsü’nde hemşire ve sorumlu hemşire olarak çalıştı. 1989-1992 yıllarında Özel Florence Nightingale Hastanesi’nde servis sorumlu hemşiresi ve başhemşire yardımcısı, başhemşire ve hastane müdür yardımcısı pozisyonlarında görev aldı.

1992 yılında İÜ Florence Nightingale HYO Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında aynı anabilim dalında Yardımcı Doçent, 2009 yılında ise Doçent ve 2013 yılında Profesör oldu ve halen bu anabilim dalında anabilim dalı başkanı olarak çalışmaktadır.

Ülkü Baykal, Yönetici Hemşireler Derneği’nin (YÖHED) üç dönemdir yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte olup 2014 yılında Yönetici Hemşireler Derneği yararına basılan ‘Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi’ kitabında editör ve yazarlık yapmıştır. Ayrıca, YÖHED’in elektronik olarak yayınladığı ‘Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi’nde baş editör görevini sürdürmektedir. Baykal’ın çok sayıda SSCI kapsamındaki uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayını, doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır. Ülkü Baykal, hemşirelik, hizmetleri yönetimiyle ilgili özellikle insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konu alanıyla ilgilenmekte, son yıllarda daha çok nitel araştırma tasarımıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Baykal, evli ve bir çocuk annesidir.

E-mail: ulkubay@yahoo.com

Doç. Dr. Vahit YİĞİT

1995-1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, 2004 yılında ise Gazi Üniversitesi Hastane İşletmeciliği Bilim Dalında Yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında ise Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalında Doktorasını tamamlamıştır.

1999-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde Gece İdaresi ve Malzeme Planlama biriminde sağlık idarecisi olarak görev yaptı. 2002-2012 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde öğretim görevlisi kadrosunda işletme müdürü olarak görev yaptı. 2005-2006 yılları arasında Genel Kurmay Başkanlığı TSK Sağlık Komutanlığında Sağlık Yönetimi Subayı olarak görevini yürüttü. 2012 yılından SDÜ Isparta MYO’da, 2016 yılından itibaren ise SDÜ İİBF Sağlık Yönetimi Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2015-2020 yılları arasında SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017 yılından itibaren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Akreditasyon Denetçisi olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında doçent olmuştur.

Vahit Yiğit, sağlık ekonomisi, hastane işletmeciliği, maliyet ve performans analizi, maliyet etkililik analizi, dış kaynaklardan yararlanma, malzeme ve stok yönetimi, verimlilik ve performans gibi konusunda ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 80 yakın makale ve bildirisi bulunmaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

E-mail: yigitv@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKBAL ERGÜN

1978-1982 yılları arasında İÜ Florence Nightingale HYO’nda lisans eğitimini, 1985 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans programını, 1999 yılında İÜ İşletme Fakültesi Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Doktora Programını bitirdi.

1982-1989 yılları arasında İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü’nde yoğun bakımda hemşiresi, cerrahi yoğun bakım ünitesi hemşiresi ve sorumlu hemşire, cerrahi bölüm başhemşiresi ve hizmet içi eğitim koordinatörü olarak görev aldı. 1984-1985 yılları arasında çalıştığı kurum tarafından kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinin kuruluşu için 6 aylığına Hollanda’ya gönderildi.

1989-1995 yılları arasında İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev aldı. 2000 yılında öğretim görevlisi, 2002 yılında Öğretim Üyesi ve 2018 yılından itibaren aynı bölümde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Çeşitli derneklere üyeliği bulunmaktadır. 2008-2011 yılları arasında Türk Yoğun Bakım Hemşireliği Derneği’nin başkanlığını, 2008–2013 yılları arasında dernek dergisinin editörlüğünü yapmış olup, derneğe üyeliği halen göreve devam etmektedir. Ergün’ün yoğun bakım ve hemşirelik yönetim kitaplarında bölüm yazarlığı, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayını, çok sayıda doktora ve yüksek lisans tez danışmanlığı bulunmaktadır Başlıca ilgi alanları olarak; yoğun bakım hemşireliği, insan kaynakları yönetimi, sosyal psikoloji, örgütsel davranış, yönetim-organizasyon, ekip çalışması, çatışma, mevzuat, katılımcı yönetim ve zaman yönetimi sayılabilir.

Ergün, evli, bir çocuk ve bir torun sahibidir. 

E-mail: yasemin3000@mynet.com