Kongre

ANA TEMA: “Hastanelerde Olağanüstü Durumların Yönetimi”

ALT TEMALAR:

  • Afet Yönetimi (Deprem, sel, iklim değişikliği vb doğal afetler)
  • Kriz Yönetimi
  • Salgın Yönetimi
  • Savaş ve Kitlesel Yaralanma
  • Risk Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Liderlik
  • Hemşirelikte Yönetime İlişkin Diğer Konular