Düzenleme Kurulu

ONURSAL BAŞKAN: Prof. Dr. Gülten Uyer
KONGRE BAŞKANI: Prof. Dr. Ülkü Baykal

KONGRE SEKRETERYASI
Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
Öğr. Gör. Osman Bilgin
Araş. Gör. Serkan Güngör
Uzm. Hem. Emel Gümüş
Uzm. Hem. Şehriban Serbest


KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ülkü Baykal
Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren
Doç. Dr. Emine Türkmen
Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Göktepe
Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen
Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın
Dr. Hanife Tiryaki Şen
Öğr. Gör. Osman Bilgin
Araş. Gör. Serkan Güngör
Uzm. Hem. Devrim Eren Tekin
Uzm. Hem. Emel Gümüş
Uzm. Hem. Şehriban Serbest
Uzm. Hem. Çağlar Yılmaz Başulaş