1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi

Kongre Bilimsel Programı

09:00-10:00 Açılış

Açılış Konuşması: Prof. Dr. Ülkü BAYKAL

Onursal Başkan: Prof. Dr. Gülten UYER

10:00-10:15 ARA

10:15-12:00 Konferans-1: “Olağanüstü Durumlarda Sağlık ve Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN, Dokuz Eylül Ü. Hemşirelik Fakültesi Emekli Öğr. Üyesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün GÖKTEPE, Koç Ü. Hemşirelik Fakültesi

Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi” Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Ü. Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı AD Başkanı

Olağanüstü Durumlarda Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi” Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER, Dokuz Eylül Ü. Hemşirelik Fakültesi Dekanı, Hemşirelikte Yönetim AD Başkanı

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI

13:00-14:30 Panel-1: “Kriz Durumlarında Hastane ve Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk ÖZSARI, İÜC Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Fahriye VATAN, Ege Ü. Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim AD Başkanı

“Hastanelerde Kriz Yönetimi ve Organizasyonu” Prof. Dr. Mustafa Sait GÖNEN, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı

“Kriz Yönetiminde Yönetici Hemşirelerin Rolü”  Doç. Dr. Emine TÜRKMEN, Koç Üniversitesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC), Koordinatör

“Hastanelerde Kriz Koşullarında Karar Yapma” Prof. Dr. Sedat BOSTAN Ordu Ü. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı

“İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi” Doç. Dr. Vahit YİĞİT, Süleyman Demirel Ü. Sağlık Yönetimi Bölümü, Hastane İşletmeciliği AD

14:30-14:45 ARA

14:45 – 16.15 Serbest Bildiriler-1

Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Havva ÖZTÜRK, Karadeniz Teknik Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. Rujnan TUNA, Medeniyet Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

16.15-16.30 ARA

16:30-18:00 Serbest Bildiriler-2

Oturum başkanları: 

Doç. Dr. Havva ASLAN YÜRÜMEZOĞLU, Dokuz Eylül Ü., Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ERGÜN, Marmara Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

09:00-10:15 Konferans-2: “Afet Yönetimine İlişkin Uygulama Örneği”

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sergül DUYGULU, Hacettepe Ü. Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Arzu Kader HARMANCI SEREN, Fenerbahçe Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 “Hastanelerde Afet Yönetimine İlişkin İsrail Örneği Gila HYAMS RN, MA, Rambam Sağlık Bakım Merkezi, Hemşirelik Direktörü, İsrail

“Ülkemizde Afet Yönetimi ve Hemşirelik” Dr. Öğr. Üyesi Gülcan TAŞKIRAN, Ondokuz Mayıs Ü. SBF Hemşirelik Bölümü

10:15-10:30 ARA

10:30-12:00 Panel-2: “Hastanelerde Depreme Hazırlık ve Sürecin Yönetimi”

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Nefise BAHÇECİK,  İstanbul Sabahattin Zaim Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Esra UĞUR, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

“Hastanelerde Depreme Hazırlık, Triyaj ve İlk Acil Müdahale” Dr. Öğr. Üyesi Feridun ÇELİKMEN, Yeditepe Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD ve Akut Üyesi

“Depremde Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi”  Emine UYANIK ALTIPARMAK, Sağlık Bilimleri Ü. İzmir Tepecik EAH, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

 “Kitlesel Yaralanmalarda/Depremde Acil Hizmetlerinin Yönetimi” Alan Uzm. Şengül KANYILMAZ, Ege Ü. Acil Tıp AD Başhemşiresi

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI

13:00-13:45 Konferans-3:Salgın Sürecinde Toplum Sağlığı”

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ülkü BAYKAL, İÜC  Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serap SÖKMEN, Erzincan Binali Yıldırım Ü. SBF Hemşirelik Bölümü

Toplum Sağlığı Açısından COVİD 19 Salgınının Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Kayıhan PALA, Uludağ Ü., Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD

13:45-13:50 ARA

13:50-15:20 Panel-3: “COVID 19 Salgın Sürecinin Yönetimine İlişkin Deneyimler”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serap ALTUNTAŞ, Bandırma Onyedi Eylül Ü. SBF Hemşirelik Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Handan ALAN, İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

“1. Basamak Sağlık Hizmetlerinin Yönetimine İlişkin Deneyimler”  Uzman Saadet PEKSU, Sağlık Bakanlığı,  İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

“Hastanelerde Üst Düzey Yönetici Hemşire Deneyimi” Berrin BULUT ÇEPNİ, Koç Ü. Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

“Servis Sorumlu Hemşiresi Deneyimi” Uzm. Hem. Özkan KARADEDE, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fak. Hastanesi COVID-19 Servisi Sorumlu Hemşiresi

 “Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Deneyimi”, Uzm. Hem. Sibel AFACAN KARAMAN, Yeditepe Ü. Diş Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

15:20-15:30 ARA

15:30-17:00 Serbest Bildiriler-1

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice ULUSOY, Sivas Cumhuriyet Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Betül SÖNMEZ, İÜC Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

17:00-17:15 ARA

17:15-18:45 Serbest Bildiriler-2

Oturum Başkanları: 

Doç. Dr. Filiz KANTEK, Akdeniz Ü. Hemşirelik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ŞEN, Yeditepe Ü. SBF Hemşirelik Bölümü

09:30-11:00 Serbest Bildiriler-1

Oturum başkanları:

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Oksay Şahin, Karabük Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi  Seda Değirmenci Öz, İstanbul Aydın Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

11:00-11:15 ARA

11:15-12:45 Serbest Bildiriler-2

Oturum başkanları:

Dr. Öğr. Üyesi Semanur Kumral Özçelik, Marmara Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Özlük, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi

12:45-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-15:00 Serbest Bildiriler-3

Oturum başkanları:

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özen Bekar, Düzce Üniversitesi SBF, Hemşirelik Bölümü

15:00-15:15 ARA

15:15-16:30 Serbest Bildiriler-4

Oturum başkanları:

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Karadaş, Balıkesir Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Türe, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi SBF Hemşirelik Bölümü

16:30-17:00  Kapanış ve Kongrenin Değerlendirilmesi