Kongre Bilimsel Kurulu

(İsimler unvan ve soyada göre alfabetik sıralanmıştır)

Prof. Dr. Seçil Aksayan

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kıbrıs

Prof. Dr. Serap Altuntaş

Bandırma Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir

Prof. Dr. Gülümser Argon

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, İzmir

Prof. Dr. Metin Ateş

İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Nefise Bahçecik

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Prof. Dr. Mesut Çimen

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

Prof. Dr. Şeyda Seren İntepeler

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir

Prof. Dr. Gülseren Kocaman

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, İzmir

Prof. Dr. Havva Öztürk

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Trabzon

Prof. Dr. Haluk Özsarı

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Prof. Dr. Haluk Tanrıverdi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul

Prof. Dr. Hatice Ulusoy

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sivas

Doç. Dr. Feride Eşkin Bacaksız

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Doç. Dr. Sedat Bostan

Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ordu

Doç. Dr. Sergül Duygulu

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara

Doç. Dr. Filiz Kantek

Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya

Doç. Dr. Arzu Kader Harmancı Seren

Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul

Doç. Dr. Betül Sönmez

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Doç. Dr. Selma Söyük

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

Doç. Dr. Rujnan Tuna

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul

Doç. Dr. Emine Türkmen

Koç Üniversitesi, Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC), Koordinatör, İstanbul

Doç. Dr. Fahriye Vatan

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir

Doç. Dr. Vahit Yiğit

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Isparta

Doç. Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir

Dr. Öğr. Üyesi Seher Başaran Açıl 

Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Akkaya

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çanakkale

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Alaçam

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum

Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Manar Aslan

Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Edirne

Dr. Öğr. Üyesi Sevda Arslan

Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Tunceli

Dr. Öğr. Üyesi Nimet Ateş

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Nihal Ünaldı Baydın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun

Dr. Öğr. Üyesi Nükhet Bayer

Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özen Bekar

Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer Bektaş

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye Bıkmaz

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, Kırklareli

Dr. Öğr. Üyesi Serpil Çelik Durmuş

Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kırıkkale

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Ergün

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Ögr. Üyesi Gülcan Taşkıran Eskici

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Samsun

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Göktepe

Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin İşci

Iğdır Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültes,i Ebelik Bölümü, Iğdır

Dr. Öğr. Üyesi Anita Karaca

Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Gör. Ayşe Karadaş

Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kuşcu Karatepe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Osmaniye

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Katrancı

Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Keskin

Haliç Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Meral Madenoğlu Kıvanç

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çiçek Korkmaz

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balıkesir

Dr. Öğr. Üyesi Şule Kurt

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Trabzon

Dr. Öğr. Üyesi Leman Kutlu

Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Erkuş Küçükkelepçe

Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Adıyaman

Dr. Öğr. Üyesi Seda Tuğba Baykara Mat

Beykent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Oksay Şahin

Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Karabük

Dr. Öğr. Üyesi Seda Değirmenci Öz

İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Şirin Özkan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balıkesir

Dr. Öğr. Üyesi Semanur Kumral Özçelik

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Bilgen Özlük

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Konya

Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen

Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Serap Sökmen

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Erzincan

Dr. Ögr. Üyesi Merve Tarhan

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Timuçin

Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Harran

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Türe

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Yeşilyurt

İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Öztürk Yıldırım

Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Cennet Çiriş Yıldız

İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Öğr. Gör. Hava Gökdere Çinar

Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bursa

Araş. Gör. Dr. Oya Çelebi Çakıroğlu

Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Dr. Esin Gülkaya Anık

Medipol Sağlık Grubu, Organ Nakil Koordinatörü, İstanbul

Dr. Ana Luiza Ferreira Aydoğdu

İstanbul

Dr. Sibel Gülen

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kalite Koordinatörü, Düzce

Dr. Şehrinaz Polat

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, İstanbul

Dr. Tuğçe Şahin Tırtıl

Becton Dickinson, Klinik Danışman, İngiltere

Dr. Hanife Tiryaki Şen

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim Departmanı, İstanbul

Dr. Ayşe Tosun

Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi, Gölbaşı Ankara (Fizik Tedavi Ünitesi), Ankara

Dr. Gamze Tuncer

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Samsun

Dr. Begüm Yalçın

Koç Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İstanbul