Bildiri Ödülleri

Değerli Kongre Katılımcıları; 

YÖHED olarak düzenlediğimiz “1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi”ne katılımınız için çok teşekkür ederiz.

Kongrede yer alan her bir bildiri oturumu beş öğretim üyesi tarafından değerlendirilmiş olup yapılan değerlendirmeler birleştirilerek puan ortalamaları üzerinden ve  kongre temasına uygunluk, araştırma yöntemi ve hemşirelik yönetimine katkı açısından yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda aşağıda belirtilen 3 bildiri ödüllendirilmiştir.  Ödül alan bildiri sahiplerine ödül belgeleri çevrim içi ortamda iletilecektir.

Kongre web sayfasında belirtildiği gibi kongremizde sunulan 10 bildiriyi derneğimizin dergisi olan “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi”nde hakem görüşleri almak üzere ve dergiye uygunluk açısından değerlendireceğimizi belirtmiştik. Yapılan puanlamalar ve değerlendirmeler doğrultusunda çok değerli bildirilerin gönderilmesi nedeniyle bu sayıyı 15’e yükseltmek durumunda kaldık. Aşağıda isimleri belirtilen bildiriler, yazarları tarafından dergi yazım kurallarına göre düzenlenerek  dergiye gönderildiği durumda, bu makalelerin hakem süreçleri hızlı bir şekilde başlatılacak ve hakem değerlendirmeleri doğrultusunda basımı gerçekleştirilecektir. Bildiri değerlendirme kurulumuzun dergimizde basılmak üzere uygun gördüğü 15 bildiri aşağıda bildiri numaralarına göre sıralanmıştır. 

Derneğimiz etkinliklerine katılımınızın ve desteğinizin devam etmesini diler, birlikte güçlü olduğumuzu bir daha sizlerle paylaşmak isterim.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ülkü Baykal

Kongre Başkanı

ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER

 • 1. Olan Bildiri

Hemşirelerin, Afet Hemşireliği Yönetimi ile İlgili Yetkinlik Düzeylerine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi  (31)
Hande Demirtaş, Serap Altuntaş

 • 2. Olan Bildiri

 COVID-19 Salgınının Hemşirelik İmajına Etkisi (41)
Begüm Yalçın, Nilgün Göktepe,  Ayda Kebapçı

 • 3. Olan Bildiri

 Salgında Hemşirelerin Yaşadığı Güçlükler Ölçeği: Bir Karma Desen Çalışması (49)
Hilal Kuşcu Karatepe, Tuğba Öztürk Yıldırım, Hanife Tiryaki Şen

SAĞLIK VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ DERGİSİ’NE BASILMAK ÜZERE SEÇİLEN 15 BİLDİRİ

 • 1. Bildiri: Liderlikte Başarılı Planlama Örneği: Yetenek Yönetimi
 • 3. Bildiri: Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi
 • 12 Bildiri: Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Yoluyla İntörnlük Stajı Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Yetkinlik Düzeylerinin İncelenmesi
 • 13 Bildiri: Hastanelerde Olağanüstü Durumların Yönetimi: Yangın Örneği
 • 22. Bildiri: COVID-19 Salgın Sürecinde Hemşirelerin Çalışma İstekliliği ve Devamsızlık Durumları
 • 30. Bildiri: Türkiye’de Hemşirelik Alanında Afet ile İlgili Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
 • 34. Bildiri: Yeni Mezun Hemşirelerin Uyum Sürecinde Rehber Hemşirelerin Kendi Rollerine İlişkin Görüşleri
 • 35. Bildiri: Merhamet Yorgunluğu Dayanıklılık Programının Ekip Lideri Hemşirelerin Profesyonel Yaşam Kalitesi, Algılanan Stres ve Psikolojik Dayanıklılığı Üzerine Etkisi
 • 37. Bildiri: Ameliyat Sırasında Ameliyathane Trafiğinin Yönetimi
 • 39. Bildiri: Yoğun Bakım Ünitesindeki Monitör Alarmları ve Alarm Yönetimi: Gözlemsel Çalışma
 • 46. Bildiri: Nöbet Devir Teslim Sürecine İnsan Odaklı Bir Yaklaşım “Hasta Başı Devir Teslim”
 • 54. Bildiri: Yeni Mezun Hemşirelerin İşyeri Zorbalığı Algıları ile Mesleki Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
 • 61. Bildiri: Hemşirelerin Mesleki Temel Girişimlere İlişkin Yeterlilik Öz Bildirimleri ile Meslekte Profesyonel Tutumlarının İncelenmesi
 • 67. Bildiri: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Üzerine Küresel Hemşirelik Araştırmalarının Mevcut Durumu: Bibliyometrik Analiz ve Bilgi Haritalaması
 • 75. Bildiri: COVID-19 Salgın Sürecinde Tedavi Gören Hastanın Hemşirelik Bakım Algısı